Alergiczny nieżyt nosa – objawy i diagnostyka

Alergiczny nieżyt nosa to zespół objawów, występujących przy zetknięciu się z alergenami, na które uczulony jest pacjent.

Występujące objawy zatem będą zależały przede wszystkim od rodzaju alergenu, jego stężenia w otoczeniu oraz czasu ekspozycji na ten alergen. Przykładowo niewielkie stężenie alergenów roztoczy kurzu domowego wywołuje objawy obrzęku błony śluzowej nosa,  z kolei wysokie stężenie napady kichania, świądu, obfitej wydzieliny z nosa. Co jeszcze trzeba wiedzieć o nieżycie nosa?

Objawy

Objawy alergicznego nieżytu nosa można podzielić w zależności od tego, czy u chorego dominuje kichanie i wyciek wydzieliny, czy też występuje u niego upośledzenie drożności nosa. W pierwszej grupie chorych typowe objawy alergicznego nieżytu nosa to:

  • kichanie
  • wodnista wydzielina, sącząca się z nosa
  • ściekanie wydzieliny po tylnej ściance gardła
  • świąd nosa
  • zatkanie nosa
  • zapalenie spojówek

Z kolei u drugiej grupy pacjentów, wymienionej powyżej, kichanie nie będzie występowało lub będzie bardzo rzadkie, a śluzowa wydzielina będzie gęsta. Nie obserwuje się u nich świądu nosa, a objawy raczej nie nasilają się w nocy, w przeciwieństwie do pierwszej grupy chorych.

Diagnostyka

Aby poznać przyczyny niedrożności alergicznej nosa należy przeprowadzić specjalistyczne alergiczne testy skórne.

Ich dodatni wynik stanowić będzie dowód nadreaktywności w wyniku rozwoju uczulenia na testowany alergen. Omawiane testy skórne to testy punktowe.

Następnie ich wynik powinien być konfrontowany z wywiadem. Dzieje się tak ze względu na możliwość występowania dodatniego testu skórnego przy braku objawów podczas kontaktu z alergenem.

Próby prowokacyjne

W diagnostyce alergicznej niedrożności nosa niejednokrotnie zachodzi potrzeba przeprowadzenia próby prowokacyjnych, służących potwierdzeniu diagnozy alergii oraz monitorowaniu prowadzonej terapii. Pozwalają one ocenić przebieg reakcji uczuleniowej.

Próba taka polega na podaniu alergenu na powierzchnię błony śluzowej nosa.

Alergiczny nieżyt nosa – objawy i diagnostyka