Uczulenie na leki – badanie nadwrażliwości

W sytuacji, gdy często przyjmujemy leki, istnieje ryzyko, że któreś z nich wywołają reakcje alergiczne, takie jak wysypka, obrzęk, duszności, bóle i zawroty głowy czy problemy z układem pokarmowym. Mogą one zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów. Dlatego nie można bagatelizować badania uczulenia na leki, które pozwala zdiagnozować nadwrażliwość na konkretny lek. Badania uczulenia na leki wykonujemy na próbce krwi pacjenta, poza jego organizmem, dlatego są one całkowicie bezpieczne. Jeśli badanie dotyczy antybiotyków, jest skuteczniejsze niż testy skórne.

Rodzaje badań

Badanie uczulenia na leki przeprowadzamy na dwa sposoby:

  • test bezpośredniej degranulacji bazofilów

W teście tym wykorzystano zdolność nieuszkodzonych bazofilów do barwienia się błękitem toluidyny i utracie tej właściwości po ich degranulacji (rozpadzie). Badanie uczulenia na leki poprzez degranulację polega na zmniejszaniu ilości wybarwionych (a więc nieuszkodzonych) bazofilów po dodaniu substancji uczulającej (oceniamy procentowo w stosunku do próbki kontrolnej).

  • test destrukcji neutrofilów

Test destrukcji neutrofilów jest cenną metodą dla oceny zarówno nadwrażliwości wczesnej, jak i opóźnionej. W metodzie tej obserwuje się wzrost ameboidalnej aktywności neutrofilów w wyniku inkubacji krwi chorego z substancją uczulającą. Odzwierciedleniem tej aktywności jest histochemiczna reakcja na glikogen. Wynik badania uczulenia na leki wyrażamy za pomocą indeksu destrukcji neutrofilów (IDN). Wartość IDN jest wyrazem stopnia uczulenia. W wykrywaniu uczuleń na antybiotyki metoda ta jest czulsza od testów skórnych. Test destrukcji neutrofilów może być z powodzeniem polecany do screeningowych badań laboratoryjnych chorych podejrzanych o uczulenia, jak również w laboratoriach oceniających uczulające właściwości leków.

Zarówno test bezpośredniej degranulacji bazofilów, jak i test destrukcji neutrofilów to badania uczulenia na leki, które umożliwiają nie tylko wykrywanie reakcji nadwrażliwości, ale również poznanie drogi jej aktywacji, która może być bazofilowa i/lub neutrofilowa.

Badania uczulenia na leki z ibuprofenem, paracetamolem czy innymi alergenami pozwalają określić, czy złe samopoczucie to efekt reakcji alergicznej organizmu. Podobnie jak inne badania alergologiczne, dają wiedzę, która pozwoli uniknąć w przyszłości sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu pacjenta.

Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie na numer podany w zakładce “kontakt”.