Pracownia Alergo-Med w Krakowie – o nas

Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w Poradni Alergologicznej Krakowskiego Zespolonego Szpitala Narutowicza rozpoczęła pracę dr Ewa Sanokowska. To ona dzięki swojej pracy, ambicji, wiedzy i doświadczeniu wspólnie z docentem Andrzejem Miszke opracowała procedury oraz normy cytologicznego badania błony śluzowej nosa. Przez kolejne lata dzięki doskonaleniu i aktualizowaniu wiedzy słało się ono, oprócz innych badań specjalistycznych o profilu alergicznym, kluczowym badaniem pracowni.

Od 2001 roku po przemianach związanych z reformą służby zdrowia, pracownia została przekształcona w samodzielną jednostkę pod nazwą NZOZ Alergo-Med Pracownia Alergologii i Immunologii.

Pracownia Alergo-Med