Badania alergologiczne – oferta

Badania i testy alergologiczne

 1. Wymaz cytologiczny błony śluzowej nosa
 2. Wymaz cytologiczny błony śluzowej gardła
 3. Wymaz cytologiczny worka spojówkowego oka
 4. Badanie ruchomości rzęsek
 5. Wymaz bakteriologiczny z nosa + antybiogram
 6. Wymaz bakteriologiczny z gardła + antybiogram
 7. Wymaz bakteriologiczny z oka + antybiogram
 8. Wymaz mykologiczny z nosa + (mykogram)
 9. Wymaz mykologiczny z gardła + (mykogram)
 10. Wymaz mykologiczny z oka + (mykogram)
 11. Badanie odporności humoralnej - poziom IgG / poziom IgA / poziom IgM
 12. Poziom IgE całkowite
 13. Poziom IgE specyficzne – uczulenie na alergeny wziewne i pokarmowe ( pojedyncze alergeny oraz zawarte w panelach)
 • Poziom IgE specyficzne – pojedyncze alergeny wziewne
 • Poziom IgE specyficzne – pojedyncze alergeny pokarmowe
 • Poziom IgE specyficzne – panele pokarmowe
 • Poziom Ige specyficzne - panel mleczny
 • Poziom IgE specyficzne – panele wziewne
 • Poziom IgE specyficzne – panel mieszany ( wziewny + pokarmowy)
 • Poziom IgE specyficzne – panel jad owadów
 • Poziom IgE specyficzne – panel rekombinanty kurzu domowego
 • Poziom IgE specyficzne – panel rekombinanty jaja kurzego
 • Poziom IgE specyficzne – panel rekombinanty pyłki ( brzoza + tymotka)
 • Poziom IgE specyficzne – panel rekombinanty orzech ziemny

14. Inne badania biochemiczne
15. Badanie poziomu przeciwciał Covid-19

blühender Birkenzweig Astma