Przygotowanie do badań alergologicznych

Właściwe przygotowanie pacjenta do badań jest bardzo ważne. Zarówno zażywanie niektórych leków jak również spożywanie pokarmów czy płynów przed wykonaniem badania może w istotny sposób zafałszować wyniki badań, co w konsekwencji przyczynia się do postawienia nieprawidłowej diagnozy. Poniżej przedstawione są wskazówki prawidłowego przygotowania się do poszczególnych badań.

  1. Cytologia błony śluzowej nosa. Bardzo ważne jest odstawienie leków antyalergicznych na 5dni przed badaniem, a leków sterydowych na 2 tygodnie przed badaniem, chyba że lekarz zleci inaczej. Nie powinno się również płukać nosa solą morską ani używać kropli obkurczających błonę śluzową jedną dobę przed badaniem. Spożywanie pokarmów i płynów nie ma znaczenia.
  2. Cytologia gardła. Bardzo ważne jest odstawienie leków antyalergicznych na 5dni przed badaniem, a leków sterydowych na 2 tygodnie przed badaniem, chyba że lekarz zleci inaczej. Pacjent nie musi być na czczo, jednak zaleca się by na kilka godzin przed badaniem nie spożywał pokarmów.
  3. Wymaz cytologiczny z worka spojówkowego oka. Bardzo ważne jest odstawienie leków antyalergicznych na 5dni przed badaniem, a leków sterydowych na 2 tygodnie przed badaniem, chyba że lekarz zleci inaczej.
  4. Wymazy bakteriologiczne i mykologiczne. 2 tygodnie przed badaniem Pacjent nie powinien stosować antybiotyków (chyba że lekarz zaleci inaczej). Wymaz z gardła, nosogardzieli i migdałków wykonywany jest na czczo: bez jedzenia, picia i mycia zębów!!!
  5. IgE całkowite, IgE specyficzne na poszczególne alergeny oraz panele: Pacjent nie musi być na czczo i może być w trakcie stosowania leków przeciwalergicznych.

Morfologia i inne badania biochemiczne – pacjent mus być na czczo

 

Cytologia nosa i inne badania