Testy alergologiczne

Testy alergologiczne

Wykonujemy testy alergologiczne stosując nowoczesne i sprawdzone metody, których autorami są specjaliści z zakresu alergologii i immunologii. Alergia uważana jest za jedno z najbardziej powszechnych schorzeń XXI wieku. Może ujawnić się od razu po narodzinach lub dopiero w dorosłym życiu. Bywa przypadłością bardzo kłopotliwą i męczącą, a czasami niebezpieczną dla zdrowia i życia. Dlatego nasza pracownia oferuje nie tylko szeroki pakiet badań laboratoryjnych, ale również sprawną i kompetentną obsługę oraz szybkie i wygodne otrzymanie wyników on-line.

Oferta testów alergologicznych

Pracownia wykonuje badania z surowicy krwi pacjenta, a także z wymazów dzięki którym możliwe jest postawienie trafnej diagnozy, która może zarówno wskazywać na alergię, jak i ją wykluczać. Wśród wykonywanych badań znajduje się cytologia błony śluzowej nosa i gardła, cytologia oka, a także badanie nadwrażliwości na leki.

Wiele badań wymaga, by pacjent podczas pobierania krwi lub wykonywania testu był na czczo lub na kilka dni lub tygodni przed badaniem odstawił niektóre leki. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o przygotowaniu się do badań lub kontaktu z naszą pracownią.

Testy alergologiczne, które wykonujemy, są przeznaczone dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Objawami, które mogą sugerować alergie, są najczęściej:

  • swędzenie nosa,
  • wodnista wydzielina,
  • łzawienie oczu,
  • kichanie,
  • zmiany skórne.

To tylko niektóre z symptomów, które mogą oznaczać uczulenie na materiały, składniki pokarmowe, sierść czy inne alergeny. Testy alergologiczne, cytologia nosa lub gardła oraz inne metody pozwolą jednoznacznie wskazać przyczyny gorszego samopoczucia. Odpowiednio pokierowana terapia znacząco podniesie jakość życia i pozwoli uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu.

Badanie cytologiczne błony śluzowej nosa i gardła

Cytologia nosa i gardła jest wykonywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Służy ona nie tylko różnicowaniu nieżytów, ale również ocenie mechanizmów obronnych górnych dróg oddechowych. Badanie ma nieocenione znaczenie diagnostyczne – pozwala odróżnić nieżyty alergiczne od zakaźnych, infekcje bakteryjne i wirusowe, a także określić zaawansowanie choroby i sposób dalszego leczenia.

Wymaz z nosa pobierany jest z małżowiny nosowej dolnej przy pomocy ezy bakteriologicznej w formie wacika, metalowej pętelki lub specjalnej szczoteczki. Badanie nie jest bolesne i nie uszkadza błony śluzowej nosa. Cytologia nosa wskazuje poziom eozynofili – podwyższony może świadczyć o wystąpieniu alergii. Natomiast wymaz z gardła pobierany jest sterylnym patyczkiem wymazowym. To badanie również nie należy do bolesnych, jednak ze względu na pobieranie materiału z tylnej części gardła lub migdałów, może być nieprzyjemny i powodować odruch wymiotny. Pacjent nie musi być na czczo, jednak zaleca się, by na kilka godzin przed badaniem nie spożywać pokarmów.

Badanie ruchomości rzęsek w nosie

Błonę śluzową nosa wyściełają komórki posiadające rzęski, które oczyszczają nasze drogi oddechowe ze śluzu i wdychanych zanieczyszczeń. Badanie pozwala wykryć, czy rzęski poruszają się czy nie, a jeśli tak, to czy ich ruch jest prawidłowy.

Na badanie to kierowani są zwykle Pacjenci z podejrzeniem zespołu dyskinezy rzęsek (u których wykluczono takie choroby jak mukowiscydoza, alergia, zaburzenia immunologiczne) oraz w przypadku chorujących na nawracające, przewlekłe zakażenia układu oddechowego.

Badanie to daje możliwość stwierdzenia efektywności oczyszczania śluzowo-rzęskowego.

Cytologia oczu: badanie z worka spojówkowego oka

Cytologia oczu jest badaniem, które pomaga ustalić przyczyny stanu zapalnego. Jego podłożem może być nie tylko alergia, ale również infekcja. Zabieg jest nieinwazyjny, jednak może być przyczyną niewielkiego dyskomfortu. Badanie z worka spojówkowego oka polega na dociskaniu krążka z papieru filtracyjnego nitrocelulozowego do dolnej spojówki lub tarczki górnej przy zastosowaniu szklanej szpatułki. Materiał utrwalany jest w formaldehydzie, a następnie barwiony i odwadniany w rosnących stężeniach etanolu. Badanie diagnozuje nie tylko alergię lub infekcję, ale również atopowe zapalenie rogówki i spojówek. Wynik potwierdzający alergię wskazuję między innymi zwiększenie liczby limfocytów, odkształcenie jąder komórkowych.

Badanie uczulenia (nadwrażliwości) na leki

W sytuacji, gdy często przyjmujemy leki, istnieje ryzyko, że któreś z nich wywołają reakcje alergiczne takie jak wysypka, obrzęk, duszności, bole i zawroty głowy czy problemy z układem pokarmowym. Mogą one zagrażać zdrowiu i życiu Pacjentów. Dlatego nie można bagatelizować badania uczulenia na leki, które pozwala zdiagnozować nadwrażliwość Pacjenta na konkretny lek. Badania uczulenia na leki wykonujemy na próbce krwi Pacjenta, poza jego organizmem, dlatego są one całkowicie bezpieczne. Jeśli badanie dotyczy antybiotyków, jest skuteczniejsze niż testy skórne.

a) test bezpośredniej degranulacji bazofilów

W teście tym wykorzystano zdolność nieuszkodzonych bazofilów do barwienia się błękitem toluidyny i utracie tej właściwości po ich degranulacji (rozpadzie). Degranulację polegającą na zmniejszaniu ilości wybarwionych (a więc nieuszkodzonych) bazofilów po dodaniu substancji uczulającej oceniamy procentowo w stosunku do próbki kontrolnej.

b) test destrukcji neutrofilów

Test destrukcji neutrofilów jest cenną metodą dla oceny zarówno nadwrażliwości wczesnej, jak i opóźnionej. W metodzie tej obserwuje się wzrost ameboidalnej aktywności neutrofilów w wyniku inkubacji krwi chorego z substancją uczulającą. Odzwierciedleniem tej aktywności jest histochemiczna reakcja na glikogen. Wynik testu wyrażamy za pomocą indeksu destrukcji neutrofilów (IDN). Wartość IDN jest wyrazem stopnia uczulenia. W wykrywaniu uczuleń na antybiotyki metoda ta jest czulsza od testów skórnych. Test destrukcji neutrofilów może być z powodzeniem polecany do screeningowych badań laboratoryjnych chorych podejrzanych o uczulenia, jak również w laboratoriach oceniających uczulające właściwości leków.

Zarówno test bezpośredniej degranulacji bazofilów, jak i test destrukcji neutrofilów umożliwiają nie tylko wykrywanie reakcji nadwrażliwości, ale również poznanie drogi jej aktywacji, która może być bazofilowa i/lub neutrofilowa.

Badanie immunologiczne (badanie odporności hormonalnej)

Wykonujemy badania immunologiczne w celu zdiagnozowania zaburzeń hormonalnych, które związane są z niedoborami odporności, które mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Badanie odporności hormonalnej zalecane jest również w podejrzeniu alergii pokarmowych. Badania polega na oznaczeniu poziomu immunoglobulin IgA, IgG i IgM. Prawidłowe stężenie przeciwciał w organizmie odpowiedzialne jest za prawidłową odpowiedź układu odpornościowego na antygeny, czyli czynniki chorobotwórcze. Poszczególne przeciwciała pełnią różne role w organizmie:

  • IgA to immunoglobuliny znajdujące się w pocie, sokach jelitowych i ślinie. Zapewniają miejscową odporność i chronią przed dostaniem się do wewnątrz organizmy wirusów i bakterii.
  • IgG produkowane są w późnej fazie zakażenia i odpowiedzialne są za zwalczanie wirusów i bakterii.
  • IgM to immunoglobuliny produkowane są w fazie odpowiedzi organizmu na antygeny. W późniejszej fazie zastępują je immunoglobuliny IgG.

Oznaczenie bezwzględnej liczby eozynofilów

Oznaczenie bezwzględnej liczby eozynofilów zaleca się wykonać w przypadku podejrzenia alergii. Organizm aktywuje je w reakcjach alergicznych. Podwyższenie normy komórek może świadczyć o chorobach alergicznych, takich jak alergiczny nieżyt nosa, ale także o chorobach pasożytniczych i nowotworowych.

Do badania oznaczenia bezwzględnej liczby eozynofilów należy się odpowiednio przygotować. Pacjent przed badaniem nie powinien przyjmować żadnych pokarmów i płynów. Materiał pobierany jest z żyły obwodowej, a następnie poddawany wybarwieniu i ocenie pod mikroskopem.

Badanie poziomu przeciwciał IgE (całkowitych)

Dzięki temu badaniu można stwierdzić, czy Pacjenta dotknęła jakaś alergia czy nie, bez wskazywania jej bezpośredniej przyczyny.

Badanie uczulenia na poszczególne alergeny 

Testy na alergeny pozwalają stwierdzić, na co i w jakim stopniu Pacjent jest uczulony. W badaniach alergologicznych wykorzystywane są panele (zestawy 20, 30 lub 10 alergenów): wziewny, pokarmowy, mieszany. Można też wybrać pojedynczy alergen (niezależnie od paneli).

Panel oddechowy polecany jest Pacjentom cierpiącym na dolegliwości związane z układem oddechowym, które pojawiają się zwykle na wiosnę lub latem, czyli w czasie intensywnego kwitnienia i pylenia roślin.