Testy alergologiczne

Testy alergologiczne

Alergia uważana jest za jedno z najbardziej powszechnych schorzeń XXI wieku. Alergia ujawnia się czasem od razu po narodzinach, a czasem dopiero w dorosłym życiu. Bywa przypadłością bardzo kłopotliwą i męczącą, a czasami niebezpieczną dla zdrowia i życia. W Pracowni Alergologii i Immunologii Alergo-Med w Krakowie zapewniamy pacjentom szeroką ofertę laboratoryjnych testów alergologicznych służących wykryciu i zdiagnozowaniu procesów alergicznych.

Oferta testów alergologicznych

Testy alergologiczne, które wykonujemy, są przeznaczone dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Objawami, które mogą sugerować alergie, są najczęściej:

  • swędzenie nosa,
  • wodnista wydzielina,
  • łzawienie oczu,
  • kichanie,
  • zmiany skórne.

To tylko niektóre z symptomów, które mogą oznaczać uczulenie na materiały, składniki pokarmowe, sierść czy inne alergeny. Testy alergologiczne, cytologia nosa lub gardła oraz inne metody pozwolą jednoznacznie wskazać przyczyny gorszego samopoczucia. Odpowiednio pokierowana terapia znacząco podniesie jakość życia i pozwoli uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu.

Wykonujemy testy alergologiczne skórne, z krwi oraz prowokacyjne.

Badania cytologiczne błony śluzowej nosa i gardła

Cytologia błony śluzowej nosa i gardła jest wykonywane zarówno u dzieci, jak i dorosłych Pacjentów. Służy ona nie tylko różnicowaniu nieżytów, ale również ocenie mechanizmów obronnych górnych dróg oddechowych. Badanie ma nieocenione znaczenie diagnostyczne – pozwala odróżnić nieżyty alergiczne od zakaźnych, infekcje bakteryjne i wirusowe, a także określić zaawansowanie choroby i sposób dalszego leczenia.   

 

Cytologia nosa w Krakowie

Przy ocenie cytogramów wykorzystujemy własną półilościową metodę, która oparta jest na badaniu nabłonków i komórek napływowych przy uwzględnieniu jakościowych zmian badanych komórek. Wyniki cytologii nosa pozwalają również śledzić wpływ środowiska na stan błony śluzowej nosa oraz i ewolucję alergicznych schorzeń układu oddechowego.

Reasumując – cytologia nosa ma duże znaczenie w:

  • różnicowaniu nieżytów alergicznych, wirusowych, bakteryjnych i innych;
    • ocenie mechanizmów obronnych górnych dróg oddechowych;
    • określeniu stopnia zaawansowania procesu chorobowego i przebiegu leczenia.

Badanie ruchomości rzęsek w nosie

Błonę śluzową nosa wyściełają komórki posiadające rzęski, które oczyszczają nasze drogi oddechowe ze śluzu i wdychanych zanieczyszczeń. Badanie pozwala wykryć, czy rzęski poruszają się czy nie, a jeśli tak, to czy ich ruch jest prawidłowy.

Na badanie to kierowani są zwykle Pacjenci z podejrzeniem zespołu dyskinezy rzęsek (u których wykluczono takie choroby jak mukowiscydoza, alergia, zaburzenia immunologiczne) oraz w przypadku chorujących na nawracające, przewlekłe zakażenia układu oddechowego.

Badanie to daje możliwość stwierdzenia efektywności oczyszczania śluzowo-rzęskowego.

Cytologia oka: badanie z worka spojówkowego oka

Cytologia oka służy rozpoznawaniu alergicznych i infekcyjnych stanów zapalnych oczu.

Badanie uczulenia (nadwrażliwości) na leki

W sytuacji, gdy często przyjmujemy leki, istnieje ryzyko, że któreś z nich wywołają reakcje alergiczne takie jak wysypka, obrzęk, duszności, bole i zawroty głowy czy problemy z układem pokarmowym. Mogą one zagrażać zdrowiu i życiu Pacjentów. Dlatego nie można bagatelizować badania uczulenia na leki, które pozwala zdiagnozować nadwrażliwość Pacjenta na konkretny lek. Badania uczulenia na leki wykonujemy na próbce krwi Pacjenta, poza jego organizmem, dlatego są one całkowicie bezpieczne. Jeśli badanie dotyczy antybiotyków, jest skuteczniejsze niż testy skórne.

a) test bezpośredniej degranulacji bazofilów

W teście tym wykorzystano zdolność nieuszkodzonych bazofilów do barwienia się błękitem toluidyny i utracie tej właściwości po ich degranulacji (rozpadzie). Degranulację polegającą na zmniejszaniu ilości wybarwionych (a więc nieuszkodzonych) bazofilów po dodaniu substancji uczulającej oceniamy procentowo w stosunku do próbki kontrolnej.

b) test destrukcji neutrofilów

Test destrukcji neutrofilów jest cenną metodą dla oceny zarówno nadwrażliwości wczesnej, jak i opóźnionej. W metodzie tej obserwuje się wzrost ameboidalnej aktywności neutrofilów w wyniku inkubacji krwi chorego z substancją uczulającą. Odzwierciedleniem tej aktywności jest histochemiczna reakcja na glikogen. Wynik testu wyrażamy za pomocą indeksu destrukcji neutrofilów (IDN). Wartość IDN jest wyrazem stopnia uczulenia. W wykrywaniu uczuleń na antybiotyki metoda ta jest czulsza od testów skórnych. Test destrukcji neutrofilów może być z powodzeniem polecany do screeningowych badań laboratoryjnych chorych podejrzanych o uczulenia, jak również w laboratoriach oceniających uczulające właściwości leków.

Zarówno test bezpośredniej degranulacji bazofilów, jak i test destrukcji neutrofilów umożliwiają nie tylko wykrywanie reakcji nadwrażliwości, ale również poznanie drogi jej aktywacji, która może być bazofilowa i/lub neutrofilowa.

Badania immunologiczne (badanie odporności humoralnej) 

Oznaczanie poziomu immunoglobulin IgA, IgG i IgM.

Oznaczenie bezwzględnej liczby eozynofilów 

Badanie to jest bardzo przydatne w diagnostyce schorzeń alergicznych.

Badanie poziomu przeciwciał IgE (całkowitych)

Dzięki temu badaniu można stwierdzić, czy Pacjenta dotknęła jakaś alergia czy nie, bez wskazywania jej bezpośredniej przyczyny.

Badanie uczulenia na poszczególne alergeny 

Testy na alergeny pozwalają stwierdzić, na co i w jakim stopniu Pacjent jest uczulony. W badaniach alergologicznych wykorzystywane są panele (zestawy 20, 30 lub 10 alergenów): wziewny, pokarmowy, mieszany. Można też wybrać pojedynczy alergen (niezależnie od paneli).

Panel oddechowy polecany jest Pacjentom cierpiącym na dolegliwości związane z układem oddechowym, które pojawiają się zwykle na wiosnę lub latem, czyli w czasie intensywnego kwitnienia i pylenia roślin.