Badania

Badanie i testy alergologiczne

Badanie i testy alergologiczne wykonywane są u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Najczęstsze objawy, które mogą sugerować alergie i są wskazaniem do wykonania badań w kierunku alergii to min. swędzenie nosa, swędzenie i łzawienie oczu, wodnista wydzielina z nosa, kichanie, kaszel, zmiany skórne, duszność.

Badanie cytologiczne błony śluzowej

Obraz uzyskany w badaniu cytologicznym błony śluzowej nosa stanowi odzwierciedlenie aktualnie toczących się procesów w błonie śluzowej. Badanie to w prosty sposób ułatwia diagnozowanie nieżytów alergicznych i daje możliwość wstępnego wyselekcjonowania chorych do dalszej diagnostyki alergologicznej.

Materiał do oceny cytologicznej (metoda złuszczeniowa) pobierany jest ezą bakteriologiczną z przyśrodkowej powierzchni małżowiny nosowej dolnej, pobierany jest dwa razy z każdego przewodu nosowego. Badanie nie jest inwazyjne i nie uszkadza błony śluzowej, niemniej jednak może powodować uczucie dyskomfortu.

Preparaty są barwione odpowiednimi metodami, a następnie w badaniu mikroskopowym oceniane pod względem jakościowym i procentowym zarówno komórki nabłonkowe jak i komórki napływowe.

Przygotowanie pacjenta do badania

Bardzo ważne jest odstawienie leków antyalergicznych na 5dni przed badaniem, a leków sterydowych na 2 tygodnie przed badaniem, chyba że lekarz zleci inaczej. Nie powinno się również płukać nosa solą morską ani używać kropli obkurczających błonę śluzową jedną dobę przed badaniem. Spożywanie pokarmów i płynów nie ma znaczenia.

Badanie cytologiczne błony śluzowej gardła

Wymaz pobierany jest z tylnej ściany gardła przy użyciu jednorazowej, plastikowej ezy bakteriologicznej. Badanie nie należy do przyjemnych i może powodować odruch wymiotny. Wymaz z gardła jest barwiony odpowiednią metodą a następnie w badaniu mikroskopowym oceniany w kierunku komórek napływowych.

Przygotowanie pacjenta do badania

Bardzo ważne jest odstawienie leków antyalergicznych na 5dni przed badaniem, a leków sterydowych na 2 tygodnie przed badaniem, chyba że lekarz zleci inaczej. Pacjent nie musi być na czczo, jednak zaleca się by na kilka godzin przed badaniem nie spożywał pokarmów

Cytologia worka spojówkowego oka

Cytologia worka spojówkowego oka jest badaniem, które pozwala ustalić przyczynę stanu zapalnego oka.

Materiał do badania jest pobierany za pomocą jednorazowej, plastikowej ozy z worka spojówkowego oka prawego i lewego.

Bardzo ważne jest odstawienie leków antyalergicznych na 5 dni przed badaniem ( dotyczy również odstawienie kropli antyalergicznych ), a leków sterydowych ( dotyczy również kropli do oczów) na 2 tygodnie przed badaniem, chyba że lekarz zleci inaczej.

Badanie ruchomości rzęsek w nosie

Przewody nosowe wyściela błona śluzowa a na jej powierzchni znajdują się komórki wyposażone w rzęski. Rzęski wraz z śluzem wydzielanym przez komórki kubkowe stanowią pierwszą barierę dla zawieszonych w powietrzu pyłów, bakterii, wirusów i grzybów

Badanie to pozwala ocenić sprawność i efektywność aparatu śluzowo- rzęskowego odpowiedzialnego za oczyszczanie górnych dróg oddechowych.

Badanie pod kątem celiakii -IgA, IgG

Badanie przeciwciał anty-tTG (anti-tissue transglutaminase) w klasie IgA oraz wykluczenie niedoboru przeciwciał klasy IgA jest rekomendowane, jako przesiewowy etap w diagnostyce celiakii. W przypadku wykrycia niedoboru przeciwciał w klasie IgA należy wykonać badanie swoistych dla celiakii przeciwciał w klasie IgG, np. przeciwciał przeciwko deamidowym peptynom gliadyny (anty-GAF-3X, anti-Gliadin Analogous Fusion peptides).

Nieswoiste choroby zapalne jelit - IgA, IgG

Przeciwciała ASCA (Anti- Saccharomyces cerevisiae Antibiodies) są wysokospecyficznym serologicznym markerem choroby Leśniewskiego-Crohna. Badanie przeciwciał ASCA może być wykorzystywane do diagnostyki różnicowej z wrzodejącym zapaleniem jelita grubego.

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka i choroba Addisona-Biermera (IgA, IgG)

Przeciwciała PCA (Parietal Cells Antibiodes) występują u 80-90% chorych z autoimmunologicznym zapaleniem żołądka.

Przeciwciała anty-IF (anti-Intrinsic Factor) są wysokospecyficzne (95%) dla choroby Addisona-Biermera, a ich obecność u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem żołądka wskazuje na wysokie ryzyko rozwoju niedokrwistości złośliwej.

Badanie odporności humoralnej : poziom IgA, IgM, IgG

Nieprawidłowy poziom przeciwciał , jest powiązany z niedoborem odporności, który może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Immunoglobiny ( przeciwciała) mają zdolność swoistego łączenia się z antygenem i są jednymi z najważniejszych cząstek układu odpornościowego.

IgA – stanowi główny element obrony błon surowicznych i śluzowych przed inwazją mikroorganizmów. Znajdują się w wydzielinach takich jak łzy, pot, wydzieliny gruczołów przewodu pokarmowego dróg oddechowych i dróg moczowych
IgM – przeciwciała tej klasy są wytwarzane w początkowej fazie odpowiedzi immunologicznej
IgG - to przeciwciała szczególnie ważne w walce z mikroorganizmami, które wniknęły do naszych tkanek. Obecne są w surowicy w największym stężeniu w porównaniu z przeciwciałami pozostałych klas.

 

Poziom IgE całkowite

Przeciwciała IgE uczestniczą w obronie przeciw pasożytom oraz w zjawiskach nadwrażliwości typu I (alergiach), u której podłoża leżą reakcje antygenu (alergenu) z przeciwciałami IgE.

IgE specyficzne

Uczulenia na alergeny wziewne i pokarmowe

Najczęściej alergie definiuje się na podstawie objawów klinicznych, obecność swoistych przeciwciał IgE w surowicy. W schorzeniach alergicznych organizm ma „ skłonność” do nadmiernego wytwarzania przeciw ciał IgE rozpoznających niektóre alergeny powszechnie obecne w środowisku. To prowadzi do uszkodzenia tkanek i zapoczątkowuje proces choroby.

Ogromna większość naturalnie występujących alergenów to pyłki roślin, traw, drzew, chwastów. Ich cechą charakterystyczną jest sezonowość występowania i ścisły związek z okresami pylenia poszczególnych roślin.

Istotnymi klinicznie są również alergeny „całoroczne” grzybów pleśniowych, roztoczy kurzu domowego, zwierząt, jad owadów oraz alergeny pokarmowe. Osobną grupę alergenów stanowią związki chemiczne używane jako lek, szczególnie antybiotyki, jak również konserwanty.