Kiedy i dlaczego wykonuje się wymaz z nosa?

Wykonanie wymazu z nosa wskazane jest w przypadku pacjentów, u których doszło do zakażenia górnych dróg oddechowych. Zwykle kierowane są na nie osoby, u których często lub przewlekle pojawiają się specyficzne objawy, np. uciążliwy katar, trudne w zwalczaniu standardowymi metodami. Badanie ma na celu zidentyfikowanie patogenów, które przyczyniają się do wystąpienia dolegliwości, określenie rodzaju bakterii, a następnie dobór właściwej metody leczenia.

Kiedy zalecane jest wykonanie wymazu z nosa?

Wymaz z nosa nie jest badaniem rutynowym i nie wykonuje się go u każdego pacjenta. Zwykle kierowani są na nie osoby, u których występuje przewlekły, uciążliwy, często nawracający i trudny do wyleczenia katar. W ten sposób można zidentyfikować patogen, który powoduje przykre reakcje chorobowe, a jednocześnie jest odporny na zastosowane w terapii leki, czyli np. antybiotyki.

Wymaz z nosa zalecany jest również w przypadku konieczności ustalenia nosicielstwa w kierunku gronkowca złocistego (a przede wszystkim jego szczepu meticylinoopornego – MRSA), a także innych patogenów, takich jak m.in. S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, N. meningitidis.

W niektórych sytuacjach pobranie wymazu jest konieczne do wykonania późniejszego badania cytologicznego, co zwykle ma miejsce w diagnozowaniu alergicznego nieżytu nosa. Na tej podstawie można dokonać oceny eozynofilii, czyli komórek kwasochłonnych.

W jaki sposób pobierany jest wymaz z nosa?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że ludzki nos jest siedliskiem bardzo wielu różnorodnych drobnoustrojów. Część z nich należą do mikroflory fizjologicznej, a więc nie zagrażają zdrowiu, jednak u niektórych osób mogą pojawić się patologiczne bakterie, które odpowiadają za pojawienie się chorób. Wymaz, czyli badanie mikrobiologiczne, pozwala na zidentyfikowanie drobnoustrojów chorobotwórczych.

Badanie polegające na pobraniu wymazu z nosa przeprowadzane jest przez lekarza otolaryngologa. Nie jest to bolesne badanie i trwa bardzo krótko. Zaleca się pobieranie wymazów w jak najwcześniejszej fazie rozwoju choroby. Lekarz zwykle dokładnie określa zalecenia dla konkretnego pacjenta, który kierowany jest na wykonanie wymazu. Przykładowo, na 2 godziny przed badaniem nie należy stosować środków przeciwbakteryjnych, maści, aerozoli, kropli do nosa itd. W przypadku terapii antybiotykami należy wykonać badanie przed rozpoczęciem stosowania leków lub po zakończeniu.

Kiedy i dlaczego wykonuje się wymaz z nosa?