Jak interpretować wynik testu alergologicznego?

Przypadłości o podłożu alergicznym są współcześnie zaliczane do chorób cywilizacyjnych – ocenia się, że mogą dotykać już ponad 20% populacji na całym świecie. Choć alergie kojarzą się przede wszystkim z objawami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, mogą być także wysoce niebezpieczne. Z tego powodu warto mieć świadomość, na co jesteśmy uczuleni, a przez to w jaki sposób możemy uniknąć sytuacji, w których schorzenie zmieni się w groźną dla zdrowia i życia chorobę. Do metod diagnostycznych stosowanych w procesie określania typu alergii zalicza się m.in. wykonywane w pracowni alergologii i immunologii Alergo-Med testy alergologiczne, które opierają się na oznaczaniu przeciwciał odpowiadających za reakcję alergiczną. Badać można specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko jednemu bądź wielu alergenom. Jak jednak należy rozumieć wyniki, które uzyskamy po przeprowadzonej analizie?

Jak przedstawia się wyniki testów alergologicznych z krwi?

Warto podkreślić, że samo stwierdzenie podwyższonego stężenia całkowitego IgE nie stanowi podstawy do kompleksowej diagnozy w zakresie procesów uczuleniowych, dlatego lekarz zwykle zleca pacjentowi oznaczenie swoistych, specyficznych przeciwciał. Wyniki zwykle grupuje się w określone panele, w tym panel pokarmowy, oddechowy, wziewny, insect/CCD, antybiotyki itp. Stężenie poszczególnych przeciwciał wyraża się w jednostkach międzynarodowych (UI/ml) lub w klasach (0–6), które oznaczają kolejno:

  • IgE poniżej 0,35 UI/ml (klasa 0) – norma;
  • IgE 0,5 – 0,7 UI/ml (klasa 1) – bardzo niski poziom swoistych przeciwciał, często bez objawów klinicznych;
  • IgE 0,7 – 3,5 UI/ml (klasa 2) – niski poziom swoistych przeciwciał, często z objawami klinicznymi;
  • IgE 3,5 – 17,5 UI/ml (klasa 3) – średni poziom swoistych przeciwciał, często z objawami klinicznymi;
  • IgE 17,5 – 50 UI/ml (klasa 4) – duży poziom swoistych przeciwciał, niemal zawsze z objawami klinicznymi;
  • IgE 50 – 100 UI/ml (klasa 5) – wysoki poziom swoistych przeciwciał;
  • IgE powyżej 100 UI/ml (klasa 6) – ekstremalnie wysoki poziom swoistych przeciwciał.

Interpretacja wyników a konsultacja z lekarzem

Częstym błędem popełnianym przez pacjentów jest próba samodzielnej interpretacji danych oraz wyciąganie na tej podstawie wniosków, które później będą wdrażane w życie. Tymczasem należy zdawać sobie sprawę z tego, że dodatni wynik testu potwierdza jedynie fakt kontaktu z danym alergenem i wytworzenia przeciwko niemu specyficznego przeciwciała IgE – stan ten określa się mianem uczulenia. Alergię można zdiagnozować dopiero wtedy, gdy zetknięcie się z problematycznym alergenem prowadzi do pojawienia się objawów klinicznych. Zdarza się także, że dodatnie wyniki przeprowadzonych badań mogą wyprzedzać o wiele lat wystąpienie symptomów świadczących o rozwoju właściwej choroby. Z tego powodu interpretację testów alergologicznych z krwi należy dokonywać w porozumieniu z lekarzem, najlepiej w oparciu o pozostałe wyniki badań oraz szczegółowy wywiad lekarski.

Jak interpretować wynik testu alergologicznego?